Elektro revize

Elektrorevize

 • Naše firma provádí revize vyhrazených elektrických zařízení charakteru výchozí, pravidelné i mimořádné.

 • Se zaměřením na  revize elektrických zařízení vysokého napění i nízkého napětí do 1000V střídavých a 1500V stejnosměrných v prostorech s nebezpečím výbuchu.

 • Požadavky nad rámec našeho elektro zaměření, zajišťujeme ověřenou subdodávkou.

 

Provádíme:

 • revize elektrických přípojek nízkého napětí a odběrných míst pro distribuční soustavy el. energie

 • revize elektroinstalací bytu, rodinných domů, průmyslových objektů a výrobních hal, veřejných budov a jiné…

 • revize prozatimních elektrických zařízení na stavbách - zasíťování  a samotné staveništní rozvaděče

 • revize soustav ochran před atmosférickými vlivy a přepětím (hromosvod)

 • revize pracovních strojů a celků linek strojního zpracování

 • revize elektrických spotřebičů  a ručního nářadí

 

S revizní činnosti souvisí

 • vytváření souhrnného a přehledného plánu pravidelných revizí pro dobrou orientaci osoby odpovědné a osoby provádějící kontrolní činnost.

 • automatická aktualizace přehledového plánu, který je součástí předávaných revizí

 • vedeme evidenci elektro spotřebičů a nářadí s ohledem na zatřídění a termíny periodických provádění revizí

 • na požadavek investora - odstraňujeme shledané závady při provádění revizí elektroinstalací, elektrických zařízení, pracovních strojů a hromosvodů. Možná i případná oprava ručního nářadí značky Narex a Bosch. Ostatní po konzultaci s odpovědnou osobou zastupující naši firmu.

 • spolupracujeme s projekční kanceláří a je v našich silách zajistit projektovou dokumentaci, protokol o určení vnějších vlivů, případně i světelně technický výpočet a jiné…

G+V Elektro Trading, s.r.o. © 2018